top of page

2018 Finalists

Round 1

Team Name

Team Member

Daily OJ

                       

Jack Li    Zach Yan    Harry Liu    Alex Wu

E-Ways

Alexander Wang    Matthew Boyle

MA Technologies

Martin Wu    Arnuv Tandon

EntreDev

Albert Hao   Nathan Lee   Eugenia Xu   Grant Chen

Sweta

Xingyan He   Runjie Xiao   Yiwen Hu   Lei Shao

Poliglot

Maggie Wang   Richard Nguyen   Ryan Guo

Homemade

Hengjia (Amy)Zhang   Thomas Zhu   Jocelyn Yu

Hepatica 

Christine Li   Pauline Rogers   August Vu

AutoMedic

Tifany Wong   Frank Zhuang   Justin Zhang  Simon Zhou

Adventum

Ryo Weng   Susanna Huang   Alec Sha   Jerry Qin

Round 2

Team Name

Team Member

RISEABOVE

Po-Chen Lin   Chun Hao Hsu    Chieh Hua Wu    Yen Fu Liu

CLM

Celeste Knapp   Maria Kasperek   Lauren Kim

Fill Pill

Jason Shih   Rangsiman Chantasorn

The Fifes

Angela Zhang   Sabrina Man   Ruomi Li

JY Cubbie

Bryan Chen   Brandon Wang

Skyforce

Betty Gao   Brianna Lee   Sophia Cheng

Guia

Victor Cheng   Lily Liu   Elain Zhai   William Tang

Kompact

Alison Li   Jasper Dong   Charles Tang   Steven Yang

Outfitize

Chloe Chan   Joanna Zhu   Joshua Zhang   Cathy Wang

ACE

Elleway Wu   Dexter Zhang   Kathy Lou   Raj Shah

bottom of page